Skip to main content
Nad Czarną wyposażenie
Regulamin Nad Czarną
Regulamin wynajmu domków Nad Czarną

Regulamin Nad Czarną

 1. Personel ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 11.00.
 3. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu do godz. 15 (opłata 30% wartości za dobę), po godzinie 15 opłata jak za kolejną dobę hotelową.
 4. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w ośrodku.
 5. Do korzystania z usług w naszym ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na niej potwierdzona zaliczka.
 6. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku, a także z innych urządzeń będących własnością ośrodka należy niezwłocznie zgłaszać personelowi ośrodka.
 8. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 10. Szkody powstałe z winy wczasowiczów są regulowane na miejscu.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe, pieniądze oraz wszelkiego rodzaju dokumenty. Prosimy zatem o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 12. W użytkowanych domkach wczasowych obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz zakaz palenia grilla na tarasach.
  Zakazuje się Wczasowiczom wynoszenia z domków letniskowych koców oraz innych przedmiotów będących na stanie poza teren Ośrodka.
 13. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.
 14. Osoby zakłócające spokój i porządek w ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 15. Osoby nie będące Wczasowiczami ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 16. W przypadku przyjazdu do ośrodka wczasowiczów ze zwierzęciem domowym ich właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smycz oraz uiszczenie opłaty-10 zł za dobę.
 17. Parkowanie pojazdów należących do Wczasowiczów tego ośrodka wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego celu.
 18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 15 w ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 19. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych
  Ośrodek „NAD CZARNĄ” nie organizuje imprez okolicznościowych typu wieczór kawalerski, wieczory panieńskie itp.
 20. Wniesienie zaliczki na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego NAD CZARNĄ.
 21. W przypadku rezygnacji z pobytu zwrot zaliczki następuje do 21 dni przed zaplanowanym przyjazdem po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi i bezpowrotnie staje się własnością Ośrodka NAD CZARNĄ.
 22. Osoba przejmująca prawa i obowiązki Klienta musi zostać wskazana przez Klienta na piśmie. Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki Klienta.
 23. Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego NAD CZARNĄ

Poszukujesz klimatycznego noclegu blisko natury i nad zalewem?

Napisz do nas i wybierz dogodny termin na Twój urlop